Glasindustrie La Paloma B.V. sinds 1942 
 Uw Vertrouwde glasleverancier 

Garantie spiegel

 

Garantiebepalingen van een Spiegel.

De Spiegels worden door ons met grote zorg gefabriceerd.

Wij bieden u een garantie van één jaar op de spiegels en de verlichting.
Controleer allereerst de spiegel voor montage op beschadigingen en of eventuele andere gebreken. Mocht blijken dat er iets niet in orde is, neem dan binnen 8 dagen contact op met uw leverancier.(ook na de garantie periode kunt u contact opnemen.)
Om aanspraak te kunnen maken op de garantie is het noodzakelijk dat de montage is geschied door een vakkundig installateur.

Beschadiging van de verzilvering op de randen van de spiegel heeft altijd als oorzaak:
•Intrekken van vocht.
•Gebruik van reinigings middelen.

De verzilvering is een edelmetaal, maar kan ook oxideren. Om dat te voorkomen neemt u de volgende regels in acht:
•De randen van de spiegel altijd goed droogmaken.
•Zorg voor voldoende ventilatie.
•Verwijder spetters, druppels en vlekken alleen met een zachte, vochtige doek.
•Cosmetica en vet resten kunt u met een zeemleer en warm water verwijderen.
•Hardnekkig vuil eventueel met een druppeltje afwasmiddel.
•Gebruik geen chemicaliën of ruitenreinigers.

Gedurende de garantieperiode worden werkloon, voorrijdkosten en overige kosten voor zover deze verband houden met het verhelpen van gebreken die onder de garantie vallen, niet aan de koper in rekening gebracht.
Naast het recht op reparatie of levering van vervangende onderdelen of producten, vloeien uit deze garantie geen andere aanspraken of rechten, van welke aard dan ook, voort. De koper kan tot geen andere vordering gerechtigd zijn dan alleen die tot vervangende producten van ons.

Buiten de garantie vallen schade en/of gebreken veroorzaakt door:

• Onzorgvuldige of onjuiste montage van de spiegel
• Onvoldoende geventileerde ruimtes
• Onkundig of onoordeelkundig gebruik
• Onjuist of onvoldoende onderhoud
• Geen of onvoldoende medewerking om een garantiegeval op te kunnen lossen

 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info