Glasindustrie La Paloma B.V. sinds 1942 
 Uw Vertrouwde glasleverancier 

Veiligheidsglas.

Bij gewoon glas ontstaan bij breuk gevaarlijke scherven en openingen in het glas.

Dit breukgedrag kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel, zoals diepe snijwonden.

Een prettige woonomgeving verandert dan plotseling in een onveilige woonomgeving.

Het kiezen voor veiligheidsglas biedt hier de oplossing.

Bij veiligheidsglas ontstaan bij breuk géén gevaarlijke scherven en is er dus

geen kans op ernstig lichamelijk letsel.

inbraakwerend .
Ook is gewoon glas voor een inbreker geen belemmering uw woning te betreden.

Door te kiezen voor beveiligingsglas, worden zowel u als uw kostbare eigendommen beschermd
tegen inbraak en vandalisme.

Beveiligingsglas is gelaagd veiligheidsglas, waar bij breuk geen opening in het glas ontstaat. Door het gebruik van méér folies en méér  glasbladen, kan het glas een steeds grotere beveiliging bieden en zelfs praktisch ondoordringbaar worden. Vandaar dat beveiligingsglas in diverse klassen (mate van inbraakwering) verkrijgbaar is. Deze klassen zijn vastgelegd  in een norm;
de EN 356. Voor woningen hanteert men de volgende klassen:
P2A/P3A standaard inbraakwerende beglazing.
P4A zwaar inbraakwerende beglazing.
P5A extra zwaar inbraakwerende beglazing.
Er zijn nóg zwaardere klassen. Zo is er beveiligingsglas dat bescherming biedt tegen aanvallen met een slagwapen zoals een bijl tot zelfs beveiligingsglas da bescherming biedt tegen aanvallen met een vuurwapen. Dit soort beveiligingsglas  wordt onder andere gebruikt in juwelierszaken, benzinestations en banken.

Draadglas
Draadglas is ook veiligheidsglas, maar zeer beperkt toepasbaar. De  ingelegde draden zorgen
ervoor dat bij breuk het glas bijelkaar gehouden wordt.

Maar bij een grote stootbelasting (doorvallen, doorslaan, etc.) ontstaat er tóch een opening en dus ook de kans op lichamelijk letsel.  

In een woning is draadglas niet geschikt als veiligheidsglas.

 Brandwerend gelaagd glas

In de hedendaagse architectuur worden meer en meer glasoppervlakten
toegepast, zowel in gevels als in binnenwanden en -deuren en dat is maar
goed ook, want natuurlijk licht is een bron van welzijn, veiligheid en energiebesparing.
Bij deze tendens dient echter rekening gehouden te worden met de
brandbeveiligingsnormen die worden gesteld aan alle gebouwen. Deze normen
beogen de uitbreiding van brand te vertragen en het veilig evacueren van de
aanwezige mensen mogelijk te maken. Om architecten en ontwerpers in staat
te stellen aan beide eisen te voldoen ontwikkelde AGC Flat Glass Europe een
gamma brandwerende veiligheidsbeglazingen: Pyrobel(ite). Deze beglazingen
zijn mooi doorzichtig (zonder draadnet) en beschikbaar in grote afmetingen.

Gelaagd glas:
Gelaagd veiligheidsglas bestaat uit minimaal 2 glasbladen met daartussen een doorzichtige
taaie plastic folie. Deze folie zorgt ervoor dat bij breuk het glas bijelkaar wordt gehouden.
Hierdoor ontstaan geen gevaarlijke scherven en is er dus geen risico op ernstig lichamelijk letsel.

Gelaagd glas heeft als extra voordeel dat de ruit bij breuk  één geheel blijft en er
dus geen grote opening ontstaat, zoals bij gewoon glas wel het geval is.

Voor het toepassen van veiligheidsglas is er een norm, de NEN 3569.

Deze norm omschrijft exact waar en welke soort veiligheidsglas toegepast moet worden. Aan de hand van deze norm kunt u gemakkelijk zélf bepalen of in uw woning veiligheidsglas moet worden toegepast. Voor uw woning geldt dat wanneer de onderzijde van het glas zich tussen de 0 en 85 cm vanaf de vloer bevindt, dit veiligheidsglas dient te zijn.
Tevens dient u bij alle balustrades, dakramen, daklichten en dakbeglazing  (bijvoorbeeld van serres) veiligheidsglas toe te passen.
Vraag uw glasspecialist, wanneer u glas voor uw woning wilt aanschaffen, of dit  voor de door u gewenste toepassing voldoet aan de NEN 3569.

Voor woningen geldt dat wanneer de onderzijde van het  glas(paneel) zich tussen
de 0 en 85 cm vanaf de vloer bevindt, dit gehard of gelaagd veiligheidsglas moet  zijn
(draadglas voldoet hier niet als veiligheidsglas).

Tegen de financiële gevolgen van een ongeval met glas kunt  u zich verzekeren, ook wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval van een ander.

Maar tegen verdriet en emotionele schade als gevolg van lichamelijk letsel of
schuldgevoelens dat u het ongeval had kunnen voorkomen, kunt u zich niet  verzekeren. Dergelijke ongevallen kunt u voorkomen door op de juiste plaats veiligheidsglas toe te passen.
Voorkomen is beter dan genezen!

Dus vraag naar een passend advies.

Hardglas.

Hardglas is gewoon glas wat na de bewerkingen weer in de  oven gaat om verhit te worden en snel wordt afgekoeld, daardoor wordt het 7x  sterker dan ongehard glas maar de zijkanten blijven het zwakke punt.

Om de veiligheidsaspecten van glas (zowel floatglas, figuurglas of gecoat  glas) aanzienlijk te verbeteren ondergaat dit standaard glas een thermische behandeling. Ten gevolge van een thermische behandeling wordt het glas sterker, maar niet harder, zoals sommige benamingen wel doen vermoeden.
Ook glas dat wordt gebruikt bij isolerende beglazing of gelaagd veiligheidsglas  kan thermisch worden behandeld.

Ter Info :

Door het harden van glas ontstaan er zogenaamde "spanningsvlekken" in het glas.Verder kunnen er in de oppervlakte van het glas chemische en mechanische  veranderingen ontstaan ,hierdoor kunnen er puntjes, afdrukken en randvervormingen ontstaan in het glas. Dit is inherent aan het product en daarom geen reden tot reclamatie. 

Standaard wordt er een merk stempel aangebracht tbv DIN 1249, Op aanvraag kan het ook zonder merk stempel worden geleverd.

Hardingsvlekken Hardingsvlekken
 
Kaart
Opbellen
E-mail
Info